12 junio 2012


Ao final da praza
un escenario de luz,
os perfís trocaban azuis,
os vidros das cervexas
iluminaban as mans,
papeis de polaroid.
e os corpos
atopaban o seu lugar
sen preguntar.
tornábase, entón
a memoria,
un animal innecesario.